Delta Cognimax

Sitikolin içeren Takviye Edici Gıda

Hafızamız, hatıraların bir kodlama sistemi ile dizili olduğu kitapların bulunduğu bir kütüphaneye benzer. Bilgi-veri alınması, depolanması ve tekrar hatırlanmasını sağlayan mekanizmadır. Dikkat ise birden fazla süreci koordine etme, bilgi akışını özel bir şekilde hazırlama ve ele alma becerisidir. Fakat çevresel uyaranların çok olduğu durumlarda ve yaş ilerledikçe dikkat gittikçe azalmaktadır.

Konsantrasyon güçlüğü ise aynı anda birden fazla işin yapılması güçlüğüdür: okuduğuna kendini verememek; derslerde başarısızlık gibi…